Общи условия за ползване и за покупко – продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия

Настоящите Общи условия са в сила между:

„НАК-3“ ЕООД, регистрирано в град София, ЕИК: 201592902  със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Требич, ул. „Спортист“ №5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИКА, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин krasiva-sega.com

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин krasiva-sega.com!

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин krasiva-sega.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта krasiva-sega.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на krasiva-sega.com

Общи условия за ползване на електронния магазин:

1. Разглеждането на елктронния магазин krasiva-sega.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2. krasiva-sega.com е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители.

3. За да се пазарува от електронния магазин krasiva-sega.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена, адрес за доставка.

4. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в. Тези данни се използват от krasiva-sega.com само, за да бъде извършена доставка на избраната стока.

5. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация.

6. Доставчикът публикува на адрес krasiva-sega.com:

  • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
  • продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
  • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчката.
  • стойността на разходите за доставка  са включени в продажната цена. Информация за тях не се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.
  • всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

7.  Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикътима право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта krasiva-sega.com за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

8. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

9. Потребителят се задължава:

  • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
  • да плати цената на заявената от него стока;
  • да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия krasiva-sega.com, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката и правилата на морала.

10. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена,  поръчката може да бъде анулирана.

11. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

12. Забранява се копирането на текстове от krasiva-sega.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие.

13. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика. В електронния магазин са публикувани изделия, упоменато, че са авторски продукт. Публикуват се и стоки на други производители, на които не е отбелязано, че са авторски в описанието на стоката.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА:

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „НАК-3“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Требич, ул.”Спортист” №5.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв.Требич, ул.”Спортист” №5.
4. Данни за кореспонденция: info@krasiva-sega.com

5.Телефон за връзка:0888 166 010

6. Вписване в публични регистри: ЕИК 201592902
7.Външна хостинг услуга – доставчик на услугата: “Суперхостинг” ООД

8.Поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин.

9.Платформа: WooComerce версия 3.5.2

10.Хостинг компания – “Суперхостинг”ООД

Настоящите Общи условия са приети от Управителя на „НАК-3“ ЕООД на 5.07.2018г.